W sieci

Poniżej lista odnośników do portali, na których możecie mnie znaleźć:
I wywiady:

Interjak

wstęp

część 1


część 2

część 3

StylistkaCekin